onsdag 29. juni 2016

Regler for Dana Cup 2016


Regler for Stathelle Fotball Gutter 2003 under Dana Cup 2016

> Klokkeslett og avtaler skal holdes.

> Fairplay ovenfor våre motstandere og andre lag.

> Vi er et lag og oppfører oss som et lag.

> Ingen får lov til å være på skolen alene uten at dette er avtalt med ansvarlig for laget

> Ingen får lov til å reise fra skolen uten at ansvarlig er med eller har godkjent dette.

> Ingen skal gå alene, minst 4 sammen. 

> Mobilen skal være med og påslått med lyd.

> Alle mobiltelefoner skal slås av og leveres til ansvarlig før spillerne går til ro for kvelden. Dette gjelder også Ipad og annet lignende utstyr.

> Gi alltid beskjed hvem som går sammen, og hvor dere skal. Dette skal godkjennes av ansvarlig.

> All bruk av rusmidler er totalt forbudt.

> Vis vanlig folkeskikk, følg lover og regler på stedet.

> Ta hensyn til hverandre. Ikke rot, bråk eller forstyrr andre. 

> Ta vare på hverandre.

> Om ikke reglene overholdes kan man risikere å bli sendt hjem for egen regning.

> Oversikt over ansvarlig med mobilnummer er tilgjengelig på bloggen.

> Alle pass skal leveres til ansvarlig for laget ved ankomst på skolen. Passene vil bli oppbevart felles frem til hjemreise.

Signatur:

Dato: ______________________________________                           __________________________

Forelder                                                                     Spiller

_______________________________

Telefonnummer foreldre

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar