tirsdag 29. september 2015

Referat fra foreldremøte 28.09. DANA CUP 2016

Mandag 28.09 ble det holdt foreldremøte for SOIL G-12. Til stede var det foresatte for 17av 22 gutter. Møtet handlet i hovedsak om påmelding til Dana Cup 2016.

Dana Cup 2016

Vi ble enige om  å dra på Dana Cup 2016 med Stathelle gutter 2003. Turneringen varer fra 25. til 30. juli 2016.
Sted: Hjørring, Danmark.
Formål: sosialt og sportslig
Pr dd er vi 22 spillere. Vi forventer 2-3 nye spillere fra andre klubber neste år, og kan heller ikke se bort i fra at noen andre nye kommer til, eller at noen slutter. Dette antall spillere gir oss en utfordring da det er for få spillere til to lag, men for mange til ett. Derfor ble det satt opp to alternative løsninger: 

Alternativ 1 (vi blir fler enn 14 påmeldte):

Vi melder på to lag: et førstelag og et andrelag.
Det er lov å ta med 3 overårige pr. lag.
Vi spør de vi 02- gutta vi ønsker å ha med.
04-gutta er også mulig å benytte, da de allerede er på Dana Cup.
Dette vil føre til mye spilletid på alle.
 

Alternativ 2 (vi blir 14 eller færre påmeldte) :

Vi melder på ett 03 lag.
Spilletid fordeles på en fornuftig måte.
 
 
Generell informasjon
Pris pr. spiller: ca 4000,- Pengene dekker påmelding, båtreise, overnatting og 3 måltider pr. dag.
Det kreves 3 voksne som overnatter på skole sammen med hvert lag.
Gutta blir innlosjert i klasserom.
Hver enkelt familie må ta ansvar for seg selv vedrørende innlosjering.
Det vil bli satt opp dugnader for å få ned kostnadene. Dugnadene belønnes ikke hele laget, men de som møter på dugnad.

Det ble etablert en Dana Cup-gruppe som består av Pål Classen, Thomas Lundemo, Monica Haukedal, Per Øystein Lund og Jack Dalene Larsen.
NB!
Påmelding skjer med en kommentar i kommentarfeltet her og en sms til Jack på 94533553.

SISTE FRIST FOR PÅMELDING ER SATT TIL MANDAG 12. OKTOBER!

Sist, men ikke minst: Gitte gikk av som foreldrekontakt. Ny foreldrekontakt ble Guro Mauset.

17 kommentarer: