mandag 25. mars 2013

Invitasjon til foreldremøte

Foreldremøte onsdag 17.april kl. 18

Vi inviterer alle foreldre til informasjonsmøte onsdag 17. april på klubbhuset på Bunes.
  • Presentasjon av ledere/trenere - organisering rundt laget
  • Våre erfaringer og opplevelser - hva er bra, hva kan gjøres bedre
  • Hospitering og differensiering i trening og kamp
  • Treningstider - forventning til spillerne/foreldrene i treningssituasjon
  • Seriespill og cuper i 2013 - forventninger til spillere/foreldre i kampsituasjon
  • Laginndeling serien 2013
  • Andre aktiviteter - loddsalg, dugnad, kiosk, sesongasvslutning

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar